Uhhh...lang gelee......

Marcel heeft destijds best wel veel muziek opgenomen, maar veel z.g. covers, vandaar dat
we hier alleen z'n "eigen" nummers neer hebben gezet om te beluisteren danwel te downlaoden!Willem daarentegen heeft eigenlijk alleen maar eigen nummers opgenomen, we hebben
hier de meeste "solo" stukken gezet....wederom om te beluisteren danwel te downlaoden!
Meer muziek van Willem kunt u vinden op WWW.WILLEMHOMAN.NL trouwens !
Ennuhh...later !? (of nu reeds?)
(by the way...Statler en Waldorf....hihihihi)